Γεωμετρική περίοδος και αρχαϊκή εποχή

Κατά τον 8ο π. Χ. αιώνα, στη διάρκεια της γεωμετρικής περιόδου, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα ευρήματα: εργαστήρια κεραμικής και άθικτοι τάφοι. Οι μελετητές διαπιστώνουν πως οι κάτοικοι εκείνης της περιόδου είχαν δύο τρόπους ταφής των νεκρών τους, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η καύση.
Στην πρώτη περίπτωση η καύση γίνονταν έξω από τον τάφο και ο ενταφιασμός στο δάπεδο, χωρίς τεφροδόχο αγγείο. Στην άλλη περίπτωση, αφού έκαιγαν τον νεκρό, έβαζαν την τέφρα σε μεγάλο αμφορέα τον οποίο τοποθετούσαν στον τάφο, σε οριζόντια θέση.

Στην αμέσως επόμενη ιστορική περίοδο, την αρχαϊκή εποχή (700 - 480 π. Χ.) ο δήμος Αλίμους ακολουθεί την καλλιτεχνική εξέλιξη της Αθήνας. Περί το τέλος του 6ου π. Χ. αιώνα και στις αρχές του 5ου π. Χ. αιώνα, σε αυτή την περιοχή, αρχίζει καινούρια ζωή. Η δημιουργικότητα επεκτείνεται και στην κλασσική εποχή, κάτι που άλλωστε αποκαλύπτουν και τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα: αγγεία, στήλες πάνω σε τάφους, δώρα στο νεκρό, δώρα γάμου για κοπέλα, χρυσό σπαθί.

Η παρακμή αρχίζει στους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ την επόμενη περίοδο (ρωμαϊκή εποχή 215 π. Χ. - 330 μ. Χ.) αναφέρεται από τους ιστορικούς και νέα καταστροφή της περιοχής.


Ιστορία