1.Άνω Καλαμάκι.

2.Κάτω Καλαμάκι

3. Λόφος Πάνι

4. Αμπελάκια.

5. Η Αγορά του Αλίμου