Προφίλ κατοίκων Δήμου Αλίμου

Τα στοιχεία που παραθέτονται, προέρχονται από την στατιστική αρχή και αφορούν επίσημα μεγέθη, τα οποία καταγράφηκαν στις απογραφές πληθυσμού των ετών 1991-2001-2011.


Πληθυσμός
Ο πληθυσμός ο οποίος επίσημα έχει απογραφεί παρουσιάζει μια αυξητική τάση η οποία ήταν εντονότερη κατά την δεκαετία 1991-2001.Συσγεκριμενα το 1991 ο συνολικός πληθυσμός του δήμου ήταν 32.514 ,το 2001 αυξήθηκαν και έγιναν 39.800 και το 2011 όσοι απογράφηκαν ήταν 41.830.Σχετικα με την κατανομή των φυλών παρατηρείται μια μικρή αριθμητική υπεροχή των γυναικών σε σχέση με τους άντρες.

Μορφωτικό επίπεδο
Στην εικοσαετία 1991-2011 παρατηρείται άνοδος του ποσοστού ατόμων που είναι απόφοιτοι λυκείου ,πανεπιστήμιου και κάτοχοι μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών .Αυτοί εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού .Τα άτομα που είναι αναλφάβητα ή έχουν φοιτήσει λίγες τάξεις του δημοτικού εκπροσωπούν ένα πολύ μικρό μέρος των κατοίκων κυρίως της τρίτης ηλικίας.

Επαγγελματική απασχόληση
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 σε σύνολο 17.855 ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά στον δήμο Άλιμου ,οι εργοδότες είναι 2.561 . 1.851 αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθωτοί 12.550.Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό ασχολούνται με το εμπόριο και ακολουθούν ως επαγγελματικές δραστηριότητες: η ενασχόληση με τις μεταποιητικές βιομηχανίες ,τη δημόσια διοίκηση ,την εκπαίδευση τις κατασκευές ,το τομέα τουριστικών υπηρεσιών και αλλά.

Ο Άλιμος σήμερα